Mga Tuntunin at Kundisyon ng tkvid.com


Mga Tuntunin at Kundisyon

Maligayang pagdating sa TkVid!

Ang mga tuntunin at kundisyong ito ay nagbabalangkas sa mga tuntunin at regulasyon para sa paggamit ng Website ng TkVid, na matatagpuan sa https ://tkvid.com.

Sa pamamagitan ng pag-access sa website na ito, ipinapalagay namin na tinatanggap mo ang mga tuntunin at kundisyon na ito. Huwag ipagpatuloy ang paggamit ng TkVid kung hindi ka sumasang-ayon na kunin ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon na nakasaad sa pahinang ito.

Ang sumusunod na terminolohiya ay nalalapat sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, Pahayag sa Pagkapribado at Paunawa sa Disclaimer at lahat ng Kasunduan: Ang "Kliyente", "Ikaw" at ang "Iyong" ay tumutukoy sa iyo, ang taong nag-log sa website na ito at sumusunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Kumpanya. Ang "Ang Kumpanya", "Ating Sarili", "Kami", "Amin" at "Atin", ay tumutukoy sa aming Kumpanya. Ang "Party", "Parties", o "Us", ay tumutukoy sa Kliyente at sa ating sarili. Ang lahat ng mga tuntunin ay tumutukoy sa alok, pagtanggap at pagsasaalang-alang ng pagbabayad na kinakailangan upang maisagawa ang proseso ng aming tulong sa Kliyente sa pinakaangkop na paraan para sa malinaw na layunin na matugunan ang mga pangangailangan ng Kliyente kaugnay ng probisyon ng mga nakasaad na serbisyo ng Kumpanya, alinsunod sa at napapailalim sa, umiiral na batas ng Netherlands. Anumang paggamit ng terminolohiya sa itaas o iba pang mga salita sa isahan, maramihan, capitalization at/o siya o ang mga ito, ay itinuturing na maaaring palitan at samakatuwid ay tumutukoy sa pareho.

Cookies

Ginagamit namin ang paggamit ng cookies. Sa pamamagitan ng pag-access sa TkVid, sumang-ayon kang gumamit ng cookies alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng TkVid.

Karamihan sa mga interactive na website ay gumagamit ng cookies upang hayaan kaming makuha ang mga detalye ng user para sa bawat pagbisita. Ang cookies ay ginagamit ng aming website upang paganahin ang functionality ng ilang mga lugar upang gawing mas madali para sa mga taong bumibisita sa aming website. Ang ilan sa aming mga kaakibat/kasosyo sa advertising ay maaari ding gumamit ng cookies.

Lisensya

Maliban kung iba ang nakasaad, ang TkVid at/o ang mga tagapaglisensya nito ay nagmamay-ari ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian para sa lahat ng materyal sa TkVid. Lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ay nakalaan. Maaari mong i-access ito mula sa TkVid para sa iyong sariling personal na paggamit na napapailalim sa mga paghihigpit na itinakda sa mga tuntunin at kundisyong ito.

Hindi mo dapat:

 • Muling i-publish ang materyal mula sa TkVid
 • Magbenta, magrenta o mag-sub-license ng materyal mula sa TkVid
 • Gumawa, i-duplicate o kumopya ng materyal mula sa TkVid
 • Muling ipamahagi ang nilalaman mula sa TkVid

Ang Kasunduang ito ay magsisimula sa petsa nito. Nilikha ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon sa tulong ng Libreng Mga Tuntunin at Kundisyon.

Mga bahagi nito Ang website ay nag-aalok ng pagkakataon para sa mga gumagamit na mag-post at makipagpalitan ng mga opinyon at impormasyon sa ilang mga lugar ng website. Ang TkVid ay hindi nagsasala, nag-e-edit, nag-publish o nagsusuri ng Mga Komento bago ang kanilang presensya sa website. Ang mga komento ay hindi nagpapakita ng mga pananaw at opinyon ng TkVid, mga ahente at/o mga kaakibat nito. Ang mga komento ay sumasalamin sa mga pananaw at opinyon ng taong nagpo-post ng kanilang mga pananaw at opinyon. Sa lawak na pinahihintulutan ng mga naaangkop na batas, hindi mananagot ang TkVid para sa Mga Komento o para sa anumang pananagutan, pinsala o gastos na dulot at/o dinanas bilang resulta ng anumang paggamit ng at/o pag-post ng at/o paglitaw ng Mga Komento dito. website.

Inilalaan ng TkVid ang karapatang subaybayan ang lahat ng Mga Komento at tanggalin ang anumang Mga Komento na maaaring ituring na hindi naaangkop, nakakasakit o nagdudulot ng paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Ginagarantiya at kinakatawan mo iyon :

 • May karapatan kang i-post ang Mga Komento sa aming website at mayroon kang lahat ng kinakailangang lisensya at pahintulot upang gawin ito;
 • Ang Mga Komento ay hindi sumasalakay sa anumang karapatan sa intelektwal na pag-aari, kabilang ang nang walang limitasyon sa copyright, patent o trademark ng anumang third party;
 • Ang Mga Komento ay hindi naglalaman ng anumang mapanirang-puri, libelo, nakakasakit, malaswa o kung hindi man labag sa batas na materyal na isang panghihimasok sa privacy
 • Ang Ang mga komento ay hindi gagamitin upang manghingi o magsulong ng negosyo o custom o magpakita ng mga komersyal na aktibidad o labag sa batas aktibidad.

Sa pamamagitan nito ay binibigyan mo ang TkVid ng isang hindi eksklusibong lisensya upang gamitin, kopyahin, i-edit at pahintulutan ang iba na gamitin, kopyahin at i-edit ang alinman sa iyong mga Komento sa anuman at lahat ng anyo, format o media .

Pag-hyperlink sa aming Nilalaman

Ang mga sumusunod na organisasyon ay maaaring mag-link sa aming Website nang walang paunang nakasulat na pag-apruba:

 • Pamahalaan mga ahensya;
 • Mga search engine;
 • Mga organisasyon ng balita;
 • Maaaring mag-link ang mga distributor ng online na direktoryo sa aming Website sa parehong paraan kung paano sila nag-hyperlink sa mga Website ng iba pang nakalista negosyo; at
 • System wide Accredited Businesses maliban sa paghingi ng mga non-profit na organisasyon, charity shopping mall, at charity fundraising group na maaaring hindi mag-hyperlink sa aming Web site.

Ang mga organisasyong ito ay maaaring link sa aming home page, sa mga publikasyon o sa iba pang impormasyon sa Website hangga't ang link ay: (a) ay hindi sa anumang paraan mapanlinlang; (b) hindi maling nagpapahiwatig ng pag-sponsor, pag-endorso o pag-apruba ng nagli-link na partido at mga produkto at/o serbisyo nito; at (c) akma saisa konteksto ng site ng nagli-link na partido.

Maaari naming isaalang-alang at aprubahan ang iba pang mga kahilingan sa pag-link mula sa mga sumusunod na uri ng mga organisasyon:

 • karaniwang kilalang impormasyon ng consumer at/o negosyo pinagmumulan;
 • mga site ng komunidad ng dot.com;
 • mga asosasyon o iba pang mga grupo na kumakatawan sa mga kawanggawa;
 • mga distributor ng online na direktoryo;
 • mga portal ng internet;
 • accounting, batas at consulting firm; at
 • mga institusyong pang-edukasyon at mga asosasyon ng kalakalan.

Aaprubahan namin ang mga kahilingan sa pag-link mula sa mga organisasyong ito kung magpasya kaming: (a) ang link ay hindi magpapakita sa amin ng hindi kanais-nais na ating sarili o sa ating mga kinikilalang negosyo; (b) ang organisasyon ay walang anumang negatibong tala sa amin; (c) ang benepisyo sa amin mula sa visibility ng hyperlink ay nagbabayad sa kawalan ng TkVid; at (d) ang link ay nasa konteksto ng pangkalahatang mapagkukunang impormasyon.

Ang mga organisasyong ito ay maaaring mag-link sa aming home page hangga't ang link ay: (a) ay hindi sa anumang paraan mapanlinlang; (b) hindi maling nagpapahiwatig ng pag-sponsor, pag-endorso o pag-apruba ng nagli-link na partido at ng mga produkto o serbisyo nito; at (c) umaangkop sa konteksto ng site ng nagli-link na partido.

Kung isa ka sa mga organisasyong nakalista sa talata 2 sa itaas at interesadong mag-link sa aming website, dapat mong ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng e -mail sa TkVid. Pakisama ang iyong pangalan, pangalan ng iyong organisasyon, impormasyon sa pakikipag-ugnayan pati na rin ang URL ng iyong site, isang listahan ng anumang mga URL kung saan mo nilalayong i-link sa aming Website, at isang listahan ng mga URL sa aming site kung saan mo gustong i-link link. Maghintay ng 2-3 linggo para sa tugon.

Maaaring mag-hyperlink ang mga naaprubahang organisasyon sa aming Website gaya ng sumusunod:

 • Sa paggamit ng aming pangalan ng kumpanya; o
 • Sa pamamagitan ng paggamit ng unipormeng tagahanap ng mapagkukunan na naka-link sa; o
 • Sa pamamagitan ng paggamit ng anumang iba pang paglalarawan ng aming Website na naka-link sa na may katuturan sa loob ng konteksto at format ng nilalaman sa site ng nagli-link na partido.

Walang paggamit ng Papayagan ang logo ng TkVid o iba pang likhang sining para sa pagli-link nang wala sa isang kasunduan sa lisensya ng trademark.

iFrames

Kung walang paunang pag-apruba at nakasulat na pahintulot, hindi ka maaaring lumikha ng mga frame sa paligid ng aming mga Webpage na nagbabago sa anumang paraan sa visual na presentasyon o hitsura ng aming Website.

Panagutin sa Nilalaman

Hindi kami mananagot para sa anumang nilalaman na lilitaw sa iyong Website. Sumasang-ayon ka na protektahan at ipagtanggol kami laban sa lahat ng mga claim na tumataas sa iyong Website. Walang (mga) link ang dapat lumabas sa anumang Website na maaaring bigyang-kahulugan bilang libelous, malaswa o kriminal, o lumalabag, kung hindi man ay lumalabag, o nagtataguyod ng paglabag o iba pang paglabag sa, anumang mga karapatan ng third party.

< strong>Iyong Privacy

Pakibasa ang Patakaran sa Privacy

Reservation of Rights

Nakalaan namin ang karapatang humiling na inalis mo ang lahat ng link o anumang partikular na link sa aming Website. Inaprubahan mo na agad na alisin ang lahat ng mga link sa aming Website kapag hiniling. Inilalaan din namin ang karapatan na aminin ang mga tuntunin at kundisyon na ito at ito ay nagli-link ng patakaran anumang oras. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-link sa aming Website, sumasang-ayon kang sumailalim at sumunod sa mga tuntunin at kundisyon sa pagli-link na ito.

Pag-alis ng mga link mula sa aming website

Kung ikaw mahanap ang anumang link sa aming Website na nakakasakit sa anumang dahilan, malaya kang makipag-ugnayan at ipaalam sa amin anumang sandali. Isasaalang-alang namin ang mga kahilingang mag-alis ng mga link ngunit hindi kami obligado o tumugon sa iyo nang direkta.

Hindi namin tinitiyak na tama ang impormasyon sa website na ito, hindi namin ginagarantiyahan ang pagiging kumpleto o katumpakan nito. ; at hindi rin kami nangangako na tiyaking mananatiling available ang website o napapanatiling napapanahon ang materyal sa website.

Disclaimer

Hanggang sa pinakamataas na lawak pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ibinubukod namin ang lahat ng representasyon, warranty at kundisyon na nauugnay sa aming website at sa paggamit ng website na ito. Wala sa disclaimer na ito ang:

 • maglilimita o magbubukod sa amin o sa iyong pananagutan para sa kamatayan o personal na pinsala;
 • maglilimita o magbubukod sa amin o sa iyong pananagutan para sa pandaraya o mapanlinlang na misrepresentasyon;< /li>
 • limitahan ang alinman sa aming o ang iyong mga pananagutan sa anumang paraan na hindi pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas; o
 • ibukod ang alinman sa aming o ang iyong mga pananagutan na maaaring hindi maibukod sa ilalim ng naaangkop na batas.

Ang mga limitasyon at pagbabawal sa pananagutan na itinakda sa Seksyon na ito at sa ibang lugar sa disclaimer na ito : (a) ay napapailalim sa naunang talata; at (b) namamahala sa lahat ng pananagutan na nagmumula sa ilalim ng disclaimer, kabilang ang mga pananagutan na nagmumula sa kontrata, sa tort at para sa paglabag sa tungkulin ayon sa batas.

Hangga't ang website at ang impormasyon at mga serbisyo sa website ay ibinibigay nang libre ng bayad, hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala sa anumang kalikasan.

Home