Regulamin serwisu tkvid.com


Warunki

Witamy w TkVid!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej TkVid, znajdującej się pod adresem https ://tkvid.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj dalej z TkVid, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i zgodnej z regulaminem Firmy. "Firma", "My", "My", "Nasz" i "Nas" odnosi się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "My" odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozliczenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega prawu obowiązującemu w Holandii. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona lub oni są traktowane jako wymienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Uzyskując dostęp do TkVid, zgodziłeś się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności TkVid.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, TkVid i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do cały materiał na TkVid. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z TkVid do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno ci:

 • Ponownie publikować materiałów z TkVid
 • Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z TkVid
 • Reprodukować, powielać lub kopiować materiały z TkVid
 • Redystrybuować treści z TkVid

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia. Nasze warunki zostały utworzone za pomocą bezpłatnego generatora warunków.

Części tego oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. TkVid nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii TkVid, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je publikuje. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, TkVid nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej strony internetowej.

TkVid zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujących naruszenie niniejszych Warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że :

 • Masz prawo publikować komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń prawa autorskie, patenty lub znaki towarowe osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajowej lub prezentowania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem działalności.

Niniejszym udzielasz TkVid niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach .

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Rząd agencji;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn innych wymienionych biznes; i
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą link do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Serwisie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do iw kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane informacje konsumenckie i/lub biznesowe źródła;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmom księgowym, prawniczym i konsultingowym; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na nam samym lub naszym akredytowanym firmom; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak TkVid; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej witryny, musisz poinformować nas, wysyłając wiadomość e-mail -mail do TkVid. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Korzystając z naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Korzystając z jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest powiązany; lub
 • Korzystając z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzą łącza, który ma sens w kontekście i formacie treści w witrynie strony łączącej.

Zakaz używania Logo TkVid lub inne grafiki będą mogły być łączone bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny internetowej.

Odpowiedzialność za treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawia się w Twojej witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, która może być interpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

< strong>Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usuniesz wszystkie linki lub konkretny link do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków.

Usuwanie linków z naszej witryny

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest z jakiegokolwiek powodu obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności ; nie obiecujemy również, że witryna będzie dostępna lub że materiały na niej będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolone przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony. Żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia:

 • nie ogranicza ani nie wyklucza naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała;
 • nie ogranicza ani nie wyklucza naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;< /li>
 • ograniczyć jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności : a) podlegają postanowieniom poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Home